Tietosuojaseloste

Iin Siltojen internet-sivujen tietosuojaseloste

Iin Sillat haluaa suojata internet-sivujensa käyttäjien ja asiakkaittensa yksityisyyttä. Tästä tietosuojaselosteesta löydät tiedon siitä, miten käsittelemme rekisterinpitäjänä iinsillat.com -sivuston käyttäjiä koskevaa tietoa.

Kuka tietoja käsittelee?

Yritys
Pöllönpoikanen Oy, aputoiminimi Iin Sillat
Haminantie 32
91100 Ii

Internet-sivujen yhteyshenkilö
Shawna Jovanen
[email protected]
08 817 3300

Mitä tietoja verkkosivuston käyttäjistä tallentuu?

Iinsillat.com -sivustolla käytössä olevan yhteydenottolomakkeen osalta käyttäjästä tallennetaan hänen antamansa sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä hänen mahdollisesti antamansa tieto edustamastaan organisaatiosta. Sivuston kautta kerättyä tietoa ei yhdistetä mihinkään yrityksen tuottamiin palveluihin tai tämän sivuston kautta linkkeinä löytyvien sähköisiin lomakkeisiin liittyviin tietoihin.

Iinsillat.com -sivustolla käytetään evästeitä (ns. cookies) käytön helpottamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön käyttämänsä internet-selaimen asetusten kautta.

Internet-sivustolla on käytössä Google Analytics -kävijäseuranta. Seurantaan käytettävät evästeet tallentavat tietoja sivujen käytöstä anonyymisti, joten yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa niiden perusteella. Tilastoinnista selviää muun muassa mitä kautta käyttäjät sivulle tulivat, mitkä sivut ovat suosituimpia ja kuinka pitkään sivuja keskimäärin luetaan. Tilastotiedon avulla yritys kehittää verkkopalveluaan ja pyrkii helpottamaan sivujen käyttöä. Google Analyticsin tavasta käyttää tietoja voit lukea täältä.

Sivustollamme voi olla käytössä myös Facebook-pikseli, joka on mainostajan kohdennusapu. Se on pieni koodinpätkä, joka liitetään yrityksen verkkosivuille. Pikselin perusteella verkkosivuilla vierailleelle ihmiselle on mahdollista kohdentaa mainontaa Facebookin yritysperheessä. Facebookin tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Varausjärjestelmämme on toteutettu kolmannen osapuolen Sirvou Limited toimesta ja heidän tietosuojaselosteeseensa voit tutustua täällä: https://sirvoy.com/privacy-policy/

Millä perusteella, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään tietoja käytetään?

Yritys käyttää internet-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta saamaansa tietoa palveluidensa markkinointiin. Tietojen käsittelyn perusteena on silloin yhteystietonsa jättäneen henkilön oma suostumus. Verkkosivustoon liittyvää tilastotietoa hyödynnetään mm. markkinointiin, sivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, jolloin tietojen käsittelyn perusteena on yhtiön oikeutettu etu. Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Sivustoon liittyvät evästeet ovat voimassa vain kyseisen istunnon ajan, ja ne poistuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen.

Sivuston käyttäjän oikeudet

Sen lisäksi, että iinsillat.com -sivuston käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

  • tarkastaa ja oikaista hänestä tallennetut henkilötiedot
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen
  • vastustaa käsittelyä.

Näiden oikeuksien käyttämiseksi voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected]. Asian käsittelyn jälkeen yritys joko poistaa pyydetyt tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Mikäli iinsillat.com -sivuston käyttäjä on tyytymätön yrityksen päätökseen, voi siitä tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Ohje valituksen tekemiseksi löytyy täältä.

Mihin käyttäjien tietoja luovutetaan?

Yritys ei lähtökohtaisesti luovuta verkkosivustonsa käyttäjätietoja ja yhteydenottolomakkeen kautta tulevaa tietoa ulkopuolisille tahoille. Yrityksen käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi kuitenkin olla pääsy iinsillat.com -sivuston käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain yrityksen luvalla ja yrityksen tarpeisiin.

Miten kerätyt tiedot suojataan?

Yritys huomioi lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Kaikki yrityksen työntekijät antavat vaitiolositoumuksen ja käyttävät käsittelemiään henkilötietoja vain työtehtävissään ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti.